1. Tất cả mẫu Theme WordPress (Giao diện web) trên trang web của chúng tôi là sản phẩm nội dung số nên chúng tôi không chấp nhận yêu cầu đổi/trả/hoàn tiền Quý khách vui lòng xem kỹ web mẫu trước khi quyết định mua sản phẩm .

2. Số tiền hoàn sẽ là số tiền khách hàng đã thanh toán trừ đi phí chuyển tiền qua ngân hàng. ( Hoàn lại trong 48h làm việc )

3. Tùy vào tình huống mà cúng tôi có quyền (không có nghĩa vụ) cho phép khách hàng đổi theme khác nếu thấy hợp lý.