Chỗ đặt máy chủ

BẢNG GIÁ CHO THUÊ CHỔ ĐẶT MÁY CHỦ 2021

Chỗ đặt máy chủ tại các datacenter lớn như ViettelIDC, VNPT, FPT
BẢNG GIÁ CHƯA BAO GỒM VAT ( 10% )

Colo A

.
1.390.000
   đ/Tháng
 • 12 tháng: 8.340.000đ ( 1.399k /Tháng )
 • 24 tháng: 15.840.000đ ( 1.390k /Tháng )
 • Không gian 1U
 • Băng thông Không giới hạn
 • Port mạng 1Gb
 • IPV4 1
 • Network Speed 100Mbps/4Mbps
 • Công suất 400W
 • Datacenter ViettelIDC

Colo B

.
1.790.000
   đ/Tháng
 • 6 tháng: 10.740.000đ ( 1.790k /Tháng )
 • 12 tháng: 20.390.000đ ( 1.790k /Tháng )
 • Không gian 2U
 • Băng thông Không giới hạn
 • Port mạng 1Gb
 • IPV4 1
 • Network Speed 100Mbps/4Mbps
 • Công suất 400W
 • Datacenter ViettelIDC

Colo C

.
3.190.000
   đ/Tháng
 • 6 tháng: 19.140.000đ ( 3.190k /Tháng )
 • 12 tháng: 38.240.000đ ( 3.190k /Tháng )
 • Không gian 1U
 • Băng thông Không giới hạn
 • Port mạng 1Gb
 • IPV4 1
 • Network Speed 200Mbps/6Mbps
 • Công suất 400W
 • Datacenter ViettelIDC