Cloud hosting

CLOUD HOSTING

Mua cloud hosting giá rẻ khởi chạy ngay dự án online của bạn với mức chi phí siêu rẻ, các công nghệ hiện đại vào hàng bậc nhất hiện nay có thể chạy mọi dự án website của bạn.

Đáp ứng nhu cầu của mọi website
BẢNG GIÁ CHƯA BAO GỒM VAT ( 10% )

CH - SSD 100MB

Hosting sinh viên
9.000
   đ/Tháng
 • 12 tháng: 108.000đ ( 9k /Tháng )
 • 24 tháng: 216.000đ( 9k /Tháng )
 • 36 tháng: 324.000đ( 9k /Tháng )
 • 1 Website
 • Dung lượng SSD 100MB
 • Băng thông Không giới hạn
 • Miễn phí chứng chỉ SSL

CH - SSD 1GB

Hosting trải nghiệm
59.000
   đ/Tháng
 • 12 tháng: 516.000đ ( 59k /Tháng )
 • 24 tháng: 936.000đ ( 43k /Tháng )
 • 36 tháng: 1.260.000đ ( 35k /Tháng )
 • 2 Website
 • Dung lượng SSD 1GB
 • Băng thông Không giới hạn
 • Miễn phí chứng chỉ SSL

CH - SSD 2GB

Hosting cơ bản
89.000
   đ/Tháng
 • 12 tháng: 948.000đ ( 79k /Tháng )
 • 24 tháng:1.656.000đ ( 69k /Tháng )
 • 36 tháng: 2.484..000đ ( 69k /Tháng )
 • 3 Website
 • Dung lượng SSD 2GB
 • Băng thông Không giới hạn
 • Miễn phí chứng chỉ SSL

CH - SSD 4GB

Hosting tăng tốc
139.000
   đ/Tháng
 • 5 website
 • Dung lượng SSD 4GB
 • Băng thông Không giới hạn
 • Miễn phí chứng chỉ SSL
 • 12 tháng: 1.428.000đ ( 119k /Tháng )
 • 24 tháng: 2.616.000đ ( 109k /Tháng )
 • 36 tháng: 3.924.000đ ( 109k /Tháng )
Được chọn nhiều nhất

CH - SSD 6GB

Hosting phát triển
199.000
   đ/Tháng
 • 7 Website
 • Dung lượng SSD 6GB
 • Băng thông Không giới hạn
 • Miễn phí chứng chỉ SSL
 • 12 tháng: 2.148.000đ ( 179k /Tháng )
 • 24 tháng: 4.056.000đ ( 169k /Tháng )
 • 36 tháng: 6.084..000đ ( 169k /Tháng )

CH - SSD 8GB

Hosting nâng cao
239.000
   đ/Tháng
 • 9 Website
 • Dung lượng SSD 8GB
 • Băng thông Không giới hạn
 • Miễn phí chứng chỉ SSL
 • 12 tháng: 2.508..000đ ( 209k /Tháng )
 • 24 tháng: 4.776..000đ ( 199k /Tháng )
 • 36 tháng: 7.164.000đ ( 199k /Tháng )

SO SÁNH GÓI DỊCH VỤ CLOUD HOSTING

Dung lượng

100MB

1GB

2GB

4GB

6GB

8GB

Tên miền thêm

0

1

2

4

6

8

Tên miền phụ

Không giới hạn

Không giới hạn

Không giới hạn

Không giới hạn

Không giới hạn

Không giới hạn

Băng thông

Không giới hạn

Không giới hạn

Không giới hạn

Không giới hạn

Không giới hạn

cPanel/WHM

FTP/MySQL/Email

Không giới hạn

Không giới hạn

Không giới hạn

Không giới hạn

Không giới hạn

Không giới hạn

cPanel/WHM

Litespeed Webserver

Cloudlinux

Memcached Socket

Redis Socket

Sao lưu dữ liệu

Mỗi ngày

Mỗi ngày

Mỗi ngày

Mỗi ngày

Mỗi ngày

Mỗi ngày

Tự động quét mã độc

Miễn phí SSL

Shell/SSH access

 + Mua thêm

 + Mua thêm

 + Mua thêm

 + Mua thêm

 + Mua thêm

 + Mua thêm

Phiên bản PHP

Từ 5.6 đến 7.4

Từ 5.6 đến 7.4

Từ 5.6 đến 7.4

Từ 5.6 đến 7.4

Từ 5.6 đến 7.4

Từ 5.6 đến 7.4

IP riêng

 + Mua thêm

 + Mua thêm

 + Mua thêm

 + Mua thêm

 + Mua thêm

 + Mua thêm

CPU

1 Core

1 Core

1 Core

1 Core

2 Core

100

2 Core

Physical Memory

521 MB

768 MB

1024 MB

1536 MB

2048 MB

2560 MB

IOPS

1024

1024

2048

2048

2048

2048

Entry Processes

15

20

40

50

60

80

Disk I/O

30

100

100

4GB

100

100

File Usage

Không giới hạn

Không giới hạn

Không giới hạn

Không giới hạn

Không giới hạn

cPanel/WHM

NodeJS App