Dedicated Server

DEDICATED SERVER

Server riêng dành cho các doanh nghiệp có nhiều dịch vụ cần tối ưu chi phí
BẢNG GIÁ CHƯA BAO GỒM VAT ( 10% )

Server A

Cá nhân và nhóm nhỏ
4.790.000
   đ/Tháng
 • 6 tháng: 25.340.000đ ( 4.223k /Tháng )
 • 12 tháng: 48.680.000đ ( 4.056k /Tháng )
 • CPU 1 x E5 - 2678v3 - 12 Cores, 24 Threads, 2.50 GHz
 • RAM 32GB
 • Dung lượng SSD 240GB
 • port 1Gbps
 • Băng thông 100Mbps/4Mbps
 • Lưu lượng tuyền tải Không giới hạn

Server B

Doanh nghiệp đang phát triển
5.390.000
   đ/Tháng
 • 6 tháng: 31.140.000đ ( 5.190k /Tháng )
 • 12 tháng: 62.280.000đ ( 5.190k /Tháng )
 • CPU 2 x E5 - 2680v3 - 24 Cores, 48 Threads, 2.50 GHz
 • RAM 64GB
 • Dung lượng SSD 2 x 240GB
 • port 1Gbps
 • Băng thông 100Mbps/4Mbps
 • Lưu lượng tuyền tải Không giới hạn

Server C

Doanh nghiệp phát triển
6.390.000
   đ/Tháng
 • 6 tháng: 38.340.000đ ( 6.390k /Tháng )
 • 12 tháng: 76.680.000đ ( 6.390k /Tháng )
 • CPU 2 x E5 - 2680v4 - 28 Cores, 56 Threads, 2.40 GHz
 • RAM 96GB
 • Dung lượng SSD 2 x 960GB
 • port 1Gbps
 • Băng thông 100Mbps/4Mbps
 • Lưu lượng tuyền tải Không giới hạn