Miễn phí Domain Hosing

CÁC GÓI HỖ TRỢ MIỄN PHÍ DOMAIN VÀ HOSTING CỦA CHÚNG TÔI

1. LANDINGPAGE ​

Lưu ý: Chúng tôi có thể thay đổi thông tin bất cứ lúc nào dù không được báo trước.
 • Đối với Domain, chúng tôi miễn phí 1 năm đầu tiên 1 trong các tên miền như sau:
 • .COM | .XYZ | .NET.VN | .INFO

 • Đối với Hosting, chúng tôi miễn phí 1 năm đầu tiên với các chức năng năng như sau:
 • Dung lượng: 1GB
 • Tên miền thêm : 1 tên miền
 • Tên miền phụ: Không giới hạn
 • Băng thông: Không giới hạn
 • Sao lưu dữ liệu : Mỗi ngày

2. Thiết kế website theo mẫu ​

Lưu ý: Chúng tôi có thể thay đổi thông tin bất cứ lúc nào dù không được báo trước.
 • Đối với Domain, chúng tôi miễn phí 1 năm đầu tiên 1 trong các tên miền như sau:
 • .COM | .XYZ | .NET.VN | .INFO | .US | .ORG.IN | .ORG

 • Đối với Hosting, chúng tôi miễn phí 1 năm đầu tiên với các chức năng năng như sau:
 • Dung lượng: 1GB
 • Tên miền thêm : 1 tên miền
 • Tên miền phụ: Không giới hạn
 • Băng thông: Không giới hạn
 • Sao lưu dữ liệu : Mỗi ngày

3. Thiết kế website theo YÊU CẦU ​

Lưu ý: Chúng tôi có thể thay đổi thông tin bất cứ lúc nào dù không được báo trước.
 • Đối với Domain, chúng tôi miễn phí 1 năm đầu tiên 1 trong các tên miền như sau:
 • .COM | .XYZ | .NET.VN | .INFO | .US | .ORG.IN | .ORG

 • Đối với Hosting, chúng tôi miễn phí 1 năm đầu tiên với các chức năng năng như sau:
 • Dung lượng: 2GB
 • Tên miền thêm : 2 tên miền
 • Tên miền phụ: Không giới hạn
 • Băng thông: Không giới hạn
 • Sao lưu dữ liệu : Mỗi ngày

3. Thanh toán dài hạn ​

Khi Quý khách hàng có nhu cầu thanh toán dài hạn từ 2 năm trở lên. Chúng tôi sẽ hỗ trợ phần trăm giảm giá theo từng năm cụ thể như sau:
 • Thanh toán năm thứ 1: Được giảm giá 5% trên tổng chi phí Gia hạn.
 • Thanh toán năm thứ 2: Được giảm giá 10% trên tổng chi phí Gia hạn.
 • Thanh toán năm thứ 3: Được giảm giá 20% trên tổng chi phí Gia hạn.
 • Thanh toán năm thứ 5: Được giảm giá 30% trên tổng chi phí Gia hạn.