500.000

Gói cơ bản
 • Hoàn thành trong 24h
 • Cài đặt theme
 • Cài đặt plugin yêu cầu ( Trên wordpress.org )
 • Thêm dữ liệu mẫu
 • Tải & cấu hình logo
 • HOÀN PHÍ NẾU KHÔNG ĐÁP ỨNG YÊU CẦU
Bắt đầu ngay

1.000.000

Gói nâng cao
 • Hoàn thành trong 12h
 • Cài đặt WordPress + Theme
 • Cài đặt plugin yêu cầu
 • Thêm dữ liệu mẫu
 • Tải & cấu hình logo
 • Cấu hình tối ưu tốc độ cơ bản
 • Cấu hình bảo mật cơ bản
 • Cấu hình SEO cơ bản
 • Cấu hình nút gọi lại
 • Cài đặt SSL
 • Tùy chỉnh bài viết, trang, widget
 • Thay đổi màu sắc, theme option
 • HOÀN PHÍ NẾU KHÔNG ĐÁP ỨNG YÊU CẦU
Purchase Now

1.500.000

Gói chuyên nghiệp
 • Phù hợp với các startup khởi nghiệp
Purchase Now