Unlimited Hosting

UNLIMITED HOSTING

Một nền tảng lưu trữ hosting không giới hạn sẽ mang đến những khả năng vượt trội cho website. Quản lý được nền tảng này sẽ giúp doanh nghiệp phát huy tối đa những tiềm lực sẵn có và tạo tiền đề để vươn xa hơn.

KHông giới hạn website, dung lượng
BẢNG GIÁ CHƯA BAO GỒM VAT ( 10% )

UH-Sigma

.
39.000
   đ/Tháng
 • 12 tháng: 300.000đ ( 25k /Tháng )
 • 24 tháng: 600.000đ( 25k /Tháng )
 • 36 tháng: 900.000đ( 25k /Tháng )
 • 1 Website
 • Băng thông Không giới hạn
 • Dung lượng SSD 1 GB
 • Miễn phí chứng chỉ SSL

UH-Alpha

.
119.000
   đ/Tháng
 • 12 tháng: 948.000đ ( 79k /Tháng )
 • 24 tháng: 1.896.000đ ( 79k /Tháng )
 • 36 tháng: 2.844.000đ ( 79k /Tháng )
 • 1 Website
 • Dung lượng SSD Không giới hạn
 • Băng thông Không giới hạn
 • Miễn phí chứng chỉ SSL

UH-Omega

.
239.000
   đ/Tháng
 • 12 tháng: 2.148.000đ ( 179k /Tháng )
 • 24 tháng:4.296.000đ ( 179k /Tháng )
 • 36 tháng: 4.296.000đ ( 179k /Tháng )
 • Không giới hạn Website
 • Băng thông Không giới hạn
 • Dung lượng SSD Không giới hạn
 • Miễn phí chứng chỉ SSL

SO SÁNH GÓI DỊCH VỤUNLIMITED HOSTING

Dung lượng

1GB

Không giới hạn

Không giới hạn

Tên miền thêm

0

0

Không giới hạn

Tên miền phụ

Không giới hạn

Không giới hạn

Không giới hạn

Băng thông

Không giới hạn

Không giới hạn

cPanel/WHM

FTP/MySQL/Email

Không giới hạn

Không giới hạn

Không giới hạn

cPanel/WHM

Litespeed Webserver

Cloudlinux

Memcached Socket

Redis Socket

Sao lưu dữ liệu

Mỗi tuần

Mỗi tuần

Mỗi tuần

Tự động quét mã độc

Miễn phí SSL

Shell/SSH access

 + Mua thêm

 + Mua thêm

 + Mua thêm

Phiên bản PHP

Từ 5.6 đến 7.4

Từ 5.6 đến 7.4

Từ 5.6 đến 7.4

IP riêng

 + Mua thêm

 + Mua thêm

 + Mua thêm

CPU

1 Core

3 Core

4 Core

Physical Memory

1024 MB

1024 MB

2048 MB

IOPS

2048

2048

2048

Entry Processes

60

80

100

Number of processors

100

100

150

Disk I/O

20Mb/s

20Mb/s

20Mb/s

File Usage

50.000

100.000

250.000